Pionér, fredsmekler og medmenneske
-historien bak La Afrika Leve

I 1973, i en alder av 25 år, reiste Karl Fredrik Kittilsen som frivillig til Kongo, for å hjelpe misjonærparet Martin og Kirsten Hallan med et nytt pionerprosjekt på Ngo. Dette resulterte i at han to år senere reiste ut på nytt, denne gangen som misjonær med sin kone Eldbjørg og datteren Vera.  Familien gikk fra tre til fire personer, da Alexander ble født i 1978. De hadde sitt virke i Kongo frem til 1987. 

I 1995 reiste Eldbjørg og Karl Fredrik tilbake til Kongo. Landet hadde vært gjennom vanskelige tider med borgerkrig. Under besøket møtte de flere myndighetspersoner og landets president. De besøkte også flere av flyktningeleirene som var opprettet. Dette ble starten på La Kongo Leve, som var et samarbeidsprosjekt mellom misjonsforbundet i Norge, Sverige og Kongokirken. Kittilsen ble leder av aksjonen. 

Utenriksminister Knut Vollebæk tok imot marsjen og underskriftene foran utenriksdepartementet.

Utenriksminister Knut Vollebæk tok imot marsjen og underskriftene foran utenriksdepartementet.

Marsjen er i gang og målet er Stortinget og Rådhuset i Oslo.

Marsjen er i gang og målet er Stortinget og Rådhuset i Oslo.

På 90 - tallet var det svært mange konflikter og borgerkriger på det Afrikanske kontinentet. Dette førte til ideen om å sette det Afrikanske folks lidelse på kartet gjennom en fredsmarsj fra Skien, til Rådhusplassen og Stortinget i Oslo. Fredsmarsjen skapte et stort engasjement og var blant annet støttet av tidligere fredsprisvinner Desmond Tutu og kirkerådene i mange afrikanske land. I Norge ble marsjen støttet av de store kirkelige og humanitære organisasjonene.

En stor underskriftskampanje ble satt i gang og utenriksminister Knut Vollebæk tok imot marsjen og underskriftene foran utenriksdepartementet. Foran stortinget ble det opprop og taler av stortingsrepresentanter, kirkeleder Mbama Alphonse fra Kongo og aksjonsleder Karl Fredrik Kittilsen. Radio France international sendte daglige oppdateringer og intervjuer fra marsjen. Dette gjorde at mennesker i det fransktalende Afrika fulgte med marsjen og engasjementet i Norge. Etter marsjen kom det meldinger fra forskjellige land som takket det norske folk for støtten. 

Stiftelsen La Afrika Leve ble nå opprettet og stifterne var Karl Fredrik Kittilsen, Roger Wahlstrøm og Kari Lise Holmberg. 

I Bukavu i DR Kongo hadde en gruppe under ledelse av Kubisa Mosende begynt et arbeid for fred og forsoning. Disse hadde hørt om fredsmarsjen på radioen og tok kontakt med La Afrika Leve. Karl Fredrik og Roger ble invitert til DR Kongo og et samarbeid begynte. Let Africa Live i Bukavu var en realitet. 

Siden har stiftelsen støttet mange forskjellige prosjekter i Kongo Brazzaville, Den Demokratiske Republikken Kongo Kinshasa, Rwanda, og Burundi. Et stort fokus har vært rehabilitering av tidligere barnesoldater, rehabilitering av voldtatte og mishandlede kvinner, samt skole og undervisning. I perioden 2011-2013 støttet La Afrika Leve stiftelsen YME. De startet da et vannprosjekt i republikken Kongo. Borerigg og utstyr ble kjøpt inn og brønner ble boret. Vannpostene ble drevet av solcellepanel under ledelse av Geir H. Ommundsen, som også lærte opp et eget boreteam, bestående av 5 kongolesere.

I oktober 2015 ble Karl Fredrik Kittilsen intervjuet i avisen Dagen.
Du kan lese artikkelen her: Pionér, Fredsmekler og medmenneske