Ny skole i landsbyen Oniamva

Oniamva er en landsby i nærheten av Ngo, i republikken Kongo. I denne landsbyen bor det omkring 500 mennesker. Noe av det som gjør den spesiell er at bantuene og urfolket (pygméer) her lever side om side. Historisk sett har urfolket vært et stigmatisert folkeslag med få rettigheter, men i Oniamva har de i lang tid vært fullt integrert.

Den gamle skolen er i en veldig dårlig forfatning, og må rives. Da det ble avholdt grunnsteinsnedleggelse i januar 2017, sto allerede sand og stein klart på plassen. Byggingen skulle starte et par dager etterpå. 

Det nye bygget får 3 klasserom og en integrert administrasjonsfløy. Byggingen av administrasjonsbygget på Ngo, der urfolket har fått lære seg murefaget har vært en stor suksess, og nå skal det samme teamet bygge den nye skolen i Oniamva.

_MG_0122.JPG
Onianva_tegning.jpg
Skole_Onianva.jpg