Integreringsprosjektet i Kongo

Nytt administrasjonsbygg ved integreringsskolen på Ngo
Skolen på Ngo ble bygget mens Eldbjørg og Karl Fredrik Kittilsen var misjonærer i Kongo. Skolen ble opprinnelig bygget for urfolket, men i dag går barn av de ulike etniske gruppene sammen. 300 elever deler i dag 3 klasserom.

La Afrika leve har bidratt til byggingen av et administrasjonsbygg, med kontorer for de ansatte ved skolen. Dette huset er bygget av 6 unge menn fra urfolket. For første gang i historien lærer urfolket murerfaget. De har laget sementblokker og lært seg å bruke vater og murerskje. Resultatet er fantastisk flott! 


Jordbruksprosjektet
Dette prosjektet blant urfolket (pygméene) har vært et viktig arbeid. Urbefolkningen (pygmeene) i Kongo har ikke rett til å eie jord. Dette gjør det vanskelig for dem å dyrke egen mat. Prosjektet har forhandlet frem en avtale på Ngo som gjør at pygmeene nå får dyrke sine egne produkter på et stort landområdet. Maniok er det viktigste, men også andre grønnsaker dyrkes.

20 familier, blant dem fem enker, fikk penger gjennom La Afrika Leve, til å kjøpe trillebår, hakker og machetekniver. Med dette utstyret ryddet de selv busker og kratt før de leide en traktor til å pløye jorda slik at de kunne sette i gang med selve jordbruket. De har hatt en god avling, og har høstet mye på sitt nye område. Ryktene sier også at det er veldig god kvalitet på grønnsakene, og at etterspørselen etter disse varene er stor.

1471438718183.jpg