Styret i Foreningen La Afrika Leve består av:  

Tonje Aronsen

Tonje er 43 år, gift, og har 3 gutter på 14, 12 og 4 år. Hun er født og oppvokst i Skien. Tonje er utdannet vernepleier, har jobbet i hjemmesykepleien i 17 år og jobber nå på Borgetadklinikken, et sykehus for rusmisbrukere.  Mye av fritiden hennes går nå naturligvis til barn og familie men hun har alltid drevet med musikk og er svært glad i å synge. Tonje ble kjent med Vera da de var 15 år. Hun sier at det er en stor glede å få muligheten til å bli mere kjent med hennes tilknytning og hjerte for Kongo. "Jeg synes det er en ære å få bli kjent med og drive dette arbeidet. Jeg skal virkelig gjøre så godt jeg kan, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med det kongolesiske folk og deres kultur", avslutter Tonje.

Anette Wiborg

Anette er 41 år, kommer opprinnelig fra Skien, men bor nå på Sotra, vest for Bergen. Her bor hun med mann og 2 barn. Hun jobber til daglig som markedskonsulent i et IT-firma. Som Eldbjørg og Karl Fredrik Kittilsen sin niese, og Vera og Alexander sin kusine, var Kongo alltid veldig nært i hennes barndom. De fikk tilsendt brev, brevkassetter og levende fortellinger fra et land langt borte, men formidlingen gjorde at det føltes nært. "Afrika er et enormt kontinent med fantastiske folkeslag, men også et kontinent med mye nød. Det å få være med å hjelpe kjennes riktig og godt", sier Anette.

Vera Eriksrød

Vera er 44 år , gift og har tre barn. "Kongo har alltid vært en del av livet mitt. Det første jeg husker fra min barndom var lekekameratene fra savannelandsbyen Ngo som var vårt hjem i 8 år. Det ble fort mørkt i Kongo og det var da de kom og banket på døren vår - urfolket. Mamma og pappa snakket ikke språket så jeg fikk tolke. Integrering ble en av flere hjertesaker som mamma og pappa arbeidet for. Etter 30 år reiste jeg tilbake og det ble et sterkt gjensyn med folket i landsbyene. Det jeg liker med La Afrika Leve er at de støtter prosjekter som drives av lokalbefolkningen i de ulike land i Afrika. Jeg har sett hvilken betydning et slikt samarbeid har og kan si at det nytter. Det er menneskene bak hvert enkelt prosjekt som skal ha æren for det positive som skjer. Jeg tror også at frivillighet og engasjement er vår tids "gulltanke". Det fører til inkludering i stedet for ekskludering. Et godt samfunn kan ikke kjøpes - hverken i den rike eller fattige delen av kloden. Det må jobbes frem. Det er en ære å fortsette det viktige arbeidet til La Afrika Leve!", sier Vera.