SKOLER I SAMARBEID (SIS)

SIS er et unikt samarbeidsprosjekt mellom 9 skoler i Norge og 13 skoler i Kongo-Brazzaville. Hver av skolene har sin egen vennskapsskole, og vennskapsskolene skriver brev og sender tegninger og gaver til hverandre.

Skolene i Norge har én gang i året en solidaritetsaksjon der innsamlede midler går til innkjøp av skolebøker, pulter og annet elevmateriell.

Målene for arbeidet:

“Skoler i Samarbeid” (SIS) har skapt mange flotte relasjoner mellom lærere i Skien og Kongo. La Afrika Leve startet dette prosjektet i 1999, og det drives i dag som en selvstendig organisasjon.”
  • Utvikle samarbeid, forståelse og vennskap mellom skoler, elever og lærere i Kongo og Norge

  • Støtte vennskapsskolene i Kongo slik at de kan utvikle en bedre skole ved å skaffe utstyr til drift, oppruste skolebygg samt påvirke kongolesiske myndigheter slik at det blir tilsatt nok lærere

  • Motvirke rasisme og fremme positive holdninger på tvers av kultur, etnisk tilhørighet og hudfarge. Arbeide for å utvikle en demokratisk kultur.

  • Utvikle barns evne til å føle glede ved å dele med andre

Les mer om Skoler i Samarbeid (SIS).