Om etableringen av Skoler i Samarbeid

Etter borgerkrigen i Kongo-Brazzaville i 1997 var mye ødelagt. Skoler lå i ruiner og landet var sterk preget av krigen! Under borgerkrigen arbeidet Karl Fredrik Kittilsen med «La Kongo Leve» og han så hvordan barna led. På Ngo var ungdomsskolen ødelagt og det fantes nesten ingen pulter til elevene. «La Kongo Leve» hadde da startet opp «La Afrika Leve» og et av de første prosjektene ble å sette i stand den ødelagte skolebygningen på Ngo.

Faustin Ansalla fikk ansvaret med å lede dette arbeidet.

Hjemme i Norge gikk Karl Fredrik til skolesjef Mikkelsen i Skien kommune. Der delte han sin drøm om å skape relasjoner mellom skoler i Skien og skoler i Kongo. Buer og Moflata skoler var de to første skolene som ville være med, og penger ble samlet inn til pulter og skolemateriell. Kari Lise Holmberg som da var rektor på Buer skole reiste med ut til Kongo.

Ambassadør Hombessa var en viktig støttespiller! Han ble med og la til rette slik at arbeidet kunne begynne. Pultene ble produsert i Brazzaville og lærebøker kjøpt inn. De første skolene som ble med fra Kongo var Ngo, Onianva, Gamboma og Mpouya.

Det var viktig at organisasjonen hadde to likeverdige parter – Skoler i samarbeid (SIS) i Norge og Ecoles en coopèration (ECCO) i Kongo.

Senere ble det bestemt at en større gruppe lærere selv skulle få se og møte skolene i Kongo. 10 lærere ble med og de var fra ulike skoler i Grenland. Etter turen skjøt arbeidet fart! Fredskorpsdeltagere ble valgt ut og på den måten kunne norske lærere arbeide et år i Kongo og Kongolesiske lærere arbeide et år i Norge.

Henri Ossebi var presidentens rådgiver i Kongo. Karl Fredrik møtte ham den gangen han var engasjert i fred- og forsoningsarbeidet i La Kongo Leve. Han hadde god kontakt med begge parter i konflikten i Kongo og Henri var Sasso Nguesso sin representant. Når borgerkrigen var over ble Henri valgt som presidentens spesialrådgiver. 

Henri ble invitert til Norge og han besøkte flere av skolene her. Når han kom hjem til Kongo fortalte han presidenten om prosjektet. Det resulterte i at myndighetene i Kongo spanderte hotell og leiebuss til den norske lærerdelegasjonen som kom til landet. Ossebi som nå er minister i regjeringen var også med på turen sammen med Ambassadør Hombessa. 

Senere fikk de også til forhandlinger med Kongolesiske myndigheter. En offisiell samarbeidsavtale ble høytidelig undertegnet av Kongos undervisningsminister og Skien kommune, i Brazzaville.

Engasjerte barn

Hjemme i Norge ble flere av de norske barna engasjert i fredsarbeidet i Kongo. Elevene ved skolene i Norge bestemte seg for at de ville skrive et brev til begge parter i konflikten, og be dem om å gjøre alt de kunne for å finne en fredelig løsning!

Kort tid etter fikk barna ved Sneltvedt, Buer, Venstøp, Klyve og Moflata skoler svar fra Kongos President.

Les mer om Skoler i Samarbeid (SIS).