Kongoreisen

Faustin Ansalla, og Bernard Gambou gjør en fantastisk innsats for La Afrika Leve i Kongo. De har god kontroll på prosjektene, og tar kloke beslutninger.

Faustin Ansalla, og Bernard Gambou gjør en fantastisk innsats for La Afrika Leve i Kongo. De har god kontroll på prosjektene, og tar kloke beslutninger.

Nå er vi hjemme etter en meget inntrykksfull og lærerik reise til Kongo-Brazzaville, spesielt for Tonje og Anette som ikke har vært i landet før. Vi har besøkt skoler som er bygget med midler fra La Afrika Leve og som har fått skolemateriell fra Skoler i Samarbeid. Vi har vært med på å legge ned grunnsteinen til nytt skolebygg i Onianva, samt åpningen av et nytt administrasjonsbygg for integreringsskolen på Ngo, der barn av urfolket og bantuer går sammen. Vi har blitt godt kjent med våre fantastiske samarbeidspartnere i La Afrika Leve, Faustin Ansalla og Bernard Gambou, og vi har hatt verdens beste reiseledere i Vera Eriksrød, Eldbjørg og Karl Fredrik Kittilsen som har bodd i landet i mange år. De har tatt oss med inn i hjertet av Kongo. Der har vi blitt kjent med barn og voksne som tilhører både urbefolkningen og bantuer i landsbyer rundt Ngo distriktet. 

Barn av bantuer og urfolket ved skolebenken. Urbefolkningen er de vi tidligere kjenner som pygméer. Det er nå vedtatt en lov i Kongo som har som hensikt å ta vare på urbefolkningens rettigheter. Den sier at det ikke er lov å bruke ordet pygmé og dette vil vi respektere.

Barn av bantuer og urfolket ved skolebenken. Urbefolkningen er de vi tidligere kjenner som pygméer. Det er nå vedtatt en lov i Kongo som har som hensikt å ta vare på urbefolkningens rettigheter. Den sier at det ikke er lov å bruke ordet pygmé og dette vil vi respektere.

En mor fra urfolket med sin jentebaby. Moren tilhører en generasjon som ikke har fått mulighten til å lære seg å skrive og lese. Med skole og utdanning åpner det seg helt nye muligheter for den lille jentebabyen.

En mor fra urfolket med sin jentebaby. Moren tilhører en generasjon som ikke har fått mulighten til å lære seg å skrive og lese. Med skole og utdanning åpner det seg helt nye muligheter for den lille jentebabyen.

Det er helt umulig å ikke bli berørt i møte med disse menneskene.  I vår målestokk lever de i stor fattigdom. De bor i hytter laget av stokker, med vegger og tak av leire eller blikkplater. De har ikke innlagt vann eller strøm. Vann får de fra regnvann som de sparer i tønner. Noen mister barna sine fordi de ikke har råd til å betale for hjelp på sykehus. Likevel blir vi bedt på middag med fersk fisk fra Kongofloden og vi blir bedre kjent ved å dele et måltid i sammen.

På skolene har vi sett barn av bantuer og urfolket sitte på skolebenken side om side. Vi har snakket med en pappa fra urfolket som har utdannet seg i voksen alder og som har sett viktigheten av dette. Han har hatt fokus på at barna skal utdanne seg. Hans eldste datter som har gått på en av vennskapsskolene til Skole I Samarbeid er nå elev ved en av de mest prestisjefylte videregående skolene i landet! Han var veldig stolt! Seks menn fra urfolket har lært å lage murstein og mure, under oppføringen av det nye administrasjonsbygget. Disse seks er nå også leid inn til arbeidet på den nye grunnskolen som bygges i Onianva.

De 6 stolte murerne fra urfolket foran det flotte administrasjonsbygget på Ngo.

De 6 stolte murerne fra urfolket foran det flotte administrasjonsbygget på Ngo.

Barn av bantuer og urfolket feirer den store dagen under grunnsteinsnedleggelsen til den nye skolen i landsbyen Onianva. 

Barn av bantuer og urfolket feirer den store dagen under grunnsteinsnedleggelsen til den nye skolen i landsbyen Onianva. 

Vi har grått, sunget, danset og ledd. Men ikke minst har vi sett resultater av hardt arbeid og at det nytter å hjelpe!

Når vi har fått pakket ut og bearbeidet alle inntrykkene etter reisen, vil vi skrive mer utfyllende om de ulike prosjektene.

Takk for all støtte.

La Afrika Leve jentene, fra venstre Anette Wiborg, Vera Eriksrød og Tonje Aronsen, sammen med kvinner i landsbyen Odziba.

La Afrika Leve jentene, fra venstre Anette Wiborg, Vera Eriksrød og Tonje Aronsen, sammen med kvinner i landsbyen Odziba.