Nyankomne kvinner på La Afrika Leve senteret i Bukavu

Noen av de nyankomne kvinnene med barna sine.

Noen av de nyankomne kvinnene med barna sine.

På La Afrika Leve senteret i Bukavu gjør de ansatte en iherdig innsats med å kartlegge menneskers livssituasjon og behov for pleie. Voldtekt og vold mot kvinner og barn brukes systematisk i krigføring og etterlater dype traumer hos som dem som er rammet. Det at kvinnene blir trygge mødre, og barna får dekket sine grunnleggende behov er helt avgjørende i arbeidet for fred og forsoning! 

La Afrika Leve senteret i Bukavu. 

La Afrika Leve senteret i Bukavu. 

I april flyttet 20 nye kvinner inn på LAV senteret i Bukavu. Kvinnene har fått barn etter overgrepene og de er svært traumatiserte. Det er derfor alt for tidlig å si noe om deres historie og livssituasjon. På senteret får de medisinsk behandling og omsorg. Barna blir godt ivaretatt med medisinsk pleie og omsorg. Senere får kvinnene mulighet for yrkesfaglig utdanning ved yrkesskolen. Dette vil hjelpe dem å komme i gang med arbeid som kan gi inntekter. På den måten får kvinnene en ny sjanse til å reise seg og skape en fremtid for seg og barna sine! Senteret drives 100% av afrikanere og La Afrika Leve støtter arbeidet!

Les mere om yrkesskolen her!

To nyankomne mødre med barna sine. 

To nyankomne mødre med barna sine. 

Et knippe forventningsfulle barn!

Et knippe forventningsfulle barn!

Med babyen på armen. Å få barn under disse omstendighetene er svært vanskelig!  På senteret får mødrene     omsorg, trygghet og utdanning.  

Med babyen på armen. Å få barn under disse omstendighetene er svært vanskelig! På senteret får mødrene omsorg, trygghet og utdanning. 

Håpet om en bedre fremtid! 

Håpet om en bedre fremtid!