Nytt byggeprosjekt - skole i Oniamva

Det er med stor glede at vi nå kan få presentere et nytt skoleprosjekt i Kongo-Brazzaville. Byggingen av administrasjonsbygget på Ngo, der urfolket har fått lære seg murefaget har vært en stor suksess. Administrasjonsbygget står klart og vi får svært gode tilbakemeldinger på arbeidet som er utført. Nå ønsker det samme teamet å bygge en ny skole og denne gangen blir det i landsbyen Oniamva.

I denne landsbyen bor nå ca 500 mennesker! Her har bantuer og pygmeer (urfolket) bodd side om side så lenge vi kan huske! Det var her disse to folkegruppene gikk sammen og bygget sin første kirken! Karl Fredrik forteller om de første årene da møtene ble holdt hver for seg. "Den gangen kunne de ikke sitte i samme kirkebygg. At vi nå skal få være med å støtte byggingen av en ny skole for dette folket  er helt fantastisk!" Jeg husker også svært godt da jeg som liten jente fikk være med på den første gudstjenesten i kirken sammen med bantuene og pygméene! Det var en fest! 

Vi i LAV er svært glade for å kunne støtte dette arbeidet, og årets julegave går derfor til den nye skolen i Oniamva. Grunnarbeidet settes i gang nå før jul. En drøm går i oppfyllelse!

Bli med på årets julegave til folket i landsbyen Oniamva.

Send din gave til 2610 28 11908

Eller vipps din gave til 70251