Artikler om La Afrika Leve fra ulike aviser: 

Lys i mørkets hjerte  - Stavanger Aftenblad 3. april 2008

Artikkel om DR Kongo - Kirkens Nødhjelp

Pionér, fredsmekler og medmenneske - Dagen 24. oktober 2015

Gløder for å hjelpe Afrika - Telemarksavisa 25. mai 2008