La Afrika Leve har som formål å fremme humanitært arbeid i Afrika, ved å støtte og sponse selvstendige og allerede eksisterende prosjekter.    

 
Gi din gave til
kontonummer:

2610 28 11908
Gi din gave med
Vipps til:

70251

 

PROSJEKTER VI STØTTER

_MG_0442.JPG
Lima01.jpg

Ny skole i OniaMva, Kongo


Oniamva er en landsby i nærheten av Ngo, i republikken Kongo. I denne landsbyen bor det omkring 500 mennesker. Noe av det som gjør den spesiell er at bantuer og urfolket (pygméer) her lever side om side. Den gamle skolen i byen må rives, og vi bygger nå en ny.

LA Afrika leve,
BUKAVU, DR Kongo


På yrkesskolen i Bukavu er La Afrika Leve med på å drive 4 forskjellige faglinjer innenfor søm, maskin, snekker og sveising. Hvert halvår utdannes 50 gutter og jenter fra denne skolen, og når de går ut skoleporten for siste gang får de med seg en liten verktøykasse for å kunne drive egen virksomhet.

Integrerings-prosjektet i Kongo

Urfolket som før ble kalt for pygméer, har opp gjennom tidene vært en marginalisert og diskriminert gruppe.  De lever ofte under svært vanskelige kår. Gjennom integrasjons-prosjektet har urfolket fått mulighet til å dyrke sine egne produkter, og barna er integrert på skoler sammen med andre folkegrupper.

Ny skole i Mataba, BurunDi


Stiftelsen La Afrika Leve opererer i en region med store militære konflikter.
I Burundi har stiftelsen vært med på å bygge 3 skolebygninger; en stor videregående skole og to barneskoler. 
Her kan elevene skape en ny fremtid for seg og sitt land.